Política de privacitatEl titular dels drets de propietat intel·lectual i propietat industrial i el responsable del fitxer de dades i del seu tractament recollits a través d'aquest lloc web és:
Utopic Bike Travel, S.L., amb domicili a C/ Bisbe Lorenzana, 18 1-3 - 17800 - Olot (Girona), GC-003405,
NIF B-555188825. Inscrita al Registre Mercantil de Girona. Volum 2954. Llibre 0. Foli 29. Fulla GI-55850. Inscrip: 1
http://www.utopicbiketravel.com és el lloc web d' UTOPIC BIKE TRAVEL, S.L. mitjançant el qual ofereix als usuaris d'Internet informació sobre la societat i els productes que comercialitza.
Així mateix, tots els subdominis associats a www.utopicbiketravel.com i el domini utopictravel.com són propietat d'Utopic Bike Travel, S.L.
UTOPIC BIKE TRAVEL, S.L no es responsabilitza de l'ús incorrecte per part dels usuaris del contingut d'aquest lloc web i , alhora, es reserva les accions legals oportunes per rescabalar-se dels danys o perjudicis provocats com a conseqüència de l'ús inapropiat o il·legal del mateix.
UTOPIC BIKE TRAVEL, S.L es reserva el dret a denegar l'accés discrecionalment i en qualsevol moment a qualsevol usuari a aquest lloc web.

Propietat Intel·lectual i Propietat Industrial
Els drets de propietat intel·lectual i propietat industrial sobre tot el contingut d'aquest lloc web, incloent marques i signes distintius, són de titularitat exclusiva d'UTOPIC BIKE TRAVEL, S.L, excepte en el cas que s'indiqui expressament un altre titular. Es prohibeix expressament la reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, del contingut d'aquesta web sense autorització expressa i per escrit.

Continguts
La funció dels enllaços d'aquest lloc web és exclusivament la d'informar a l'usuari per completar el contingut del mateix. És per això que UTOPIC BIKE TRAVEL, S.L no es fa responsable de les fallades als enllaços o del contingut dels altres llocs web als que es pot enllaçar.

Responsabilitat
L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web.