Main image

Documents de viatge

REQUISITS D'ENTRADA. Documentació i permisos.

Quina documentació necessiteu per viatjar a Espanya?

La documentació par viatjar a Espanya varia en funció del país de procedència.

Si és ciutadà de la UE, Suïssa, Noruega, Islàndia i Liechtenstein: tan sols necessita el passaport o el document d'identitat en vigor.

Si procediu d'algun altre país:
Hi ha una sèrie de països els ciutadans dels quals han de tenir un visat vàlid i en vigor per entrar a Espanya. Podeu consultar els països que necessiten i els que no necessiten visat als llistats del final d'aquesta pàgina. Els ciutadans d'aquests països també poden viatjar a Espanya si disposen un permís de residència o un visat de llarga duració expedit per un altre país de la Unió Europea (a excepció del Regne Unit, Irlanda, Romania, Bulgària i Xipre), Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein.

Els ciutadans de la resta de països hauran d'estar en possessió de documents que justifiquin l'objecte i les condicions de l'estada i disposar de mitjans econòmics suficients pel seu sosteniment durant el període de permanència a Espanya. Els documents que hauran de presentar variaran segons el motiu del viatge. Podeu consultar-los a la web del Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació

És recomanable que tingueu contractada una assegurança de viatge.
Donat que les condicions poden variar, els recomanem que es posin en contacte amb el Consulat o Ambaixada d'Espanya per verificar aquests requeriments abans d'iniciar el viatge.


Llista de països que no necessiten visat per entrar a la UE (i a Espanya): AQUÍ

Llista de països que sí necessiten visat per entrar a la UE (i a Espanya): AQUÍ